АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Годишње достављање збирних података из јединствене евиденције непокретности у јавној својини До 10. фебруара орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, надлежан за вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини, за 2019. годину доставља Републичкој дирекцији за  имовину збирне податке из јединствене евиденције по извршеном годишњем попису непокретности у јавној својини. Подаци се достављају на […]

Порочитај…

ПОСЛОВНА ОБАВЕЗА ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Месечно подношење пореске пријаве за ПДВ од стране пореских дужника Пореску пријаву за плаћање ПДВ подносе порески дужници који нису обвезници ПДВ само у месецу у коме имају обавезу прописану одредбом члана 10. Закона о ПДВ (за месец јануар 2020. године). Порески дужници који нису обвезници ПДВ не подносе Образац ПОПДВ већ само пореску пријаву […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС” бр. 11 од 7.2.2020, „Службени гласник РС” бр. 12 од 8.2.2020. и „Службени лист АП Војводине”, бр. 6 од 29.1.2020. године. […]

Порочитај…

Нови портал еУправа доступан грађанима Србије

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије саопштила је да је грађанима Србије доступан нови портал еУправа који има нови дизајн и функционалности, а његов садржај прилагођен је мобилним и таблет уређајима. Портал се налази на старој адреси euprava.gov.rs. Први пут у Србији је у систему електронске управе уведена двофакторска аутентикација чије […]

Порочитај…

Владина комисија одобрила први циклус запошљавања у просвети за око 5000 људи

Према речима министра просвете, науке и технолошког развоја Владина комисија усвојила је одлуку да се распише конкурс за запошљавање у просвети на неодређено време. У првој фази одобрено је места за око 5000 људи,  који у просвети раде на одређено време са пуном нормом од 2014. и 2015. године, а и раније. Нови круг запошљавања […]

Порочитај…

Доношење финансијског плана корисника буџета АПВ  за 2020. годину

На основу чл. 50. Закона о буџетском систему директни и инди­ректни корисници буџета АПВ дужни су да своје финан­сијске планове ускладе са одобре­ним апропријацијама у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и донесу финансијски план за 2020. годину до 03.2.2020. године. Детаљније о доношењу Финансијских планова индиректних буџетских […]

Порочитај…

Јавни позив за финансирање локалног развоја

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије упутило је општинама и градовима Јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани из Буџетског фонда за локалне самоуправе који износи 520.000.000 динара. Општине и градови могу да конкуришу са пројектима до 18. фебруара 2020. О врстама пројеката које могу пријавити градови […]

Порочитај…

Измена датума примене усклађених динарских износа акциза

Влада Републике Србије донeла је измену усклађених динарских износа акциза  (,,Службени гласник РС“ бр. 7/20) тако да се наведени износи примењују од 1.6.2020. године уместо од 1. 2.2020. Усклађени износи акциза односе се на де­ри­вате нафте, биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу, течности за пуњење елек­тронских цигарета, ду­­ванске прерађевине, као и усклађене износе до којих […]

Порочитај…

Промењен систем пријемних испита на Правном факултету у Београду

Будићи студенти Правног факултета Универзитета у Београду на пријемном испиту ће од ове године полагати само један предмет, и то или историју или српски језик, уместо досадашња три. Научно-наставно веће овог факултета одлучило је да се за упис у прву годину основних академских студија почев од школске 2020/2021. пријемни испит састоји из једног предмета по […]

Порочитај…