Јавни позив за финансирање локалног развоја

Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије упутило је општинама и градовима Јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани из Буџетског фонда за локалне самоуправе који износи 520.000.000 динара. Општине и градови могу да конкуришу са пројектима до 18. фебруара 2020. О врстама пројеката које могу пријавити градови […]

Порочитај…

Измена датума примене усклађених динарских износа акциза

Влада Републике Србије донeла је измену усклађених динарских износа акциза  (,,Службени гласник РС“ бр. 7/20) тако да се наведени износи примењују од 1.6.2020. године уместо од 1. 2.2020. Усклађени износи акциза односе се на де­ри­вате нафте, биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу, течности за пуњење елек­тронских цигарета, ду­­ванске прерађевине, као и усклађене износе до којих […]

Порочитај…

Промењен систем пријемних испита на Правном факултету у Београду

Будићи студенти Правног факултета Универзитета у Београду на пријемном испиту ће од ове године полагати само један предмет, и то или историју или српски језик, уместо досадашња три. Научно-наставно веће овог факултета одлучило је да се за упис у прву годину основних академских студија почев од школске 2020/2021. пријемни испит састоји из једног предмета по […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 6/2020) који ступа на снагу 01. фебруара 2020. године уноси мањи број измена и допуна у погледу надлежности Агенције за квалификације, признавања страних школских исправа, професионалног признавања страних високошколских исправа, поступка за издавање одобрења статуса јавно признатог организатора активности […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила и то: Службени гласник РС, број 7 од 29.1.2020, Службени лист АП Војводине, број 5 од 22.1.2020. и Службени лист Града Београда, број 136 од 26.12.2019. године.   […]

Порочитај…

Исплата треће рате ученичких стипендија и кредита од 29. јануара

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да ће исплата треће месечне рате ученичких стипендија и кредита, ученицима средњих школа у Србији, за школску 2019/2020. годину почети данас. Месечни износ ученичке стипендије, као и ученичког кредита износи 5.400 динара, при чему је из буџета ресорног министарства за исплату ученичких стипендија издвојено […]

Порочитај…

Подаци грађана заштићени као у државама ЕУ

Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да су лични подаци грађана, захваљујући новом Закону о заштити података о личности, чија је примена почела у августу 2019. године, заштићени на исти начин као и у државама ЕУ. У пракси то значи да држaвни oргaни, здрaвствeнe устaнoвe, банке, шкoлe, фaкултeти, тргoвински лaнци и други субјекти обрађују […]

Порочитај…

Крајњи рок за евидентирање стварних власника истиче 31. јануара

У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године. Подсећамо сва удружења, задужбине и фондације да изврше упис у Централну евиденцију стварних власника, посебно имајући у виду члан 14. Закона о Централној евиденцији стварних […]

Порочитај…

Годишње издавање Потврде о плаћеним порезима и доприносима

Најкасније до 31. јануара 2020. године, сва правна лица – исплатиоци прихода – имају законску обавезу да за 2019. го­дину издају Потврду о плаћеним порезима из прихода физичком ли­цу, која чини основ за утврђивање годишњег по­реза на доходак гра­ђана.  О начину попу­њавања потврде о пла­ћеним поре­зима из прихода фи­зичког лица детаљније у Буџетском рачуноводству бр. […]

Порочитај…

Уручене Светосавске награде за изузетне резултате у области образовања

Министар просвeте, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије уручио је традиционалне Светосавске награде за изузетне резултате у области образовања и васпитања за 2019. годину. У процесу одлучивања о добитницима награде мери се допринос појединаца и институција у унапређењу образовања и васпитања. Сваке године међу награђенима су и представници локалних самоуправа, компанија, научних институција […]

Порочитај…