Промењен систем пријемних испита на Правном факултету у Београду

Будићи студенти Правног факултета Универзитета у Београду на пријемном испиту ће од ове године полагати само један предмет, и то или историју или српски језик, уместо досадашња три. Научно-наставно веће овог факултета одлучило је да се за упис у прву годину основних академских студија почев од школске 2020/2021. пријемни испит састоји из једног предмета по […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 6/2020) који ступа на снагу 01. фебруара 2020. године уноси мањи број измена и допуна у погледу надлежности Агенције за квалификације, признавања страних школских исправа, професионалног признавања страних високошколских исправа, поступка за издавање одобрења статуса јавно признатог организатора активности […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила и то: Службени гласник РС, број 7 од 29.1.2020, Службени лист АП Војводине, број 5 од 22.1.2020. и Службени лист Града Београда, број 136 од 26.12.2019. године.   […]

Порочитај…