Владина комисија одобрила први циклус запошљавања у просвети за око 5000 људи

Према речима министра просвете, науке и технолошког развоја Владина комисија усвојила је одлуку да се распише конкурс за запошљавање у просвети на неодређено време. У првој фази одобрено је места за око 5000 људи,  који у просвети раде на одређено време са пуном нормом од 2014. и 2015. године, а и раније. Нови круг запошљавања […]

Порочитај…

Доношење финансијског плана корисника буџета АПВ  за 2020. годину

На основу чл. 50. Закона о буџетском систему директни и инди­ректни корисници буџета АПВ дужни су да своје финан­сијске планове ускладе са одобре­ним апропријацијама у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину и донесу финансијски план за 2020. годину до 03.2.2020. године. Детаљније о доношењу Финансијских планова индиректних буџетских […]

Порочитај…