ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС” бр. 11 од 7.2.2020, „Службени гласник РС” бр. 12 од 8.2.2020. и „Службени лист АП Војводине”, бр. 6 од 29.1.2020. године. […]

Порочитај…

Измена датума примене усклађених динарских износа акциза

Влада Републике Србије донeла је измену усклађених динарских износа акциза  (,,Службени гласник РС“ бр. 7/20) тако да се наведени износи примењују од 1.6.2020. године уместо од 1. 2.2020. Усклађени износи акциза односе се на де­ри­вате нафте, биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу, течности за пуњење елек­тронских цигарета, ду­­ванске прерађевине, као и усклађене износе до којих […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 6/2020) који ступа на снагу 01. фебруара 2020. године уноси мањи број измена и допуна у погледу надлежности Агенције за квалификације, признавања страних школских исправа, професионалног признавања страних високошколских исправа, поступка за издавање одобрења статуса јавно признатог организатора активности […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила и то: Службени гласник РС, број 7 од 29.1.2020, Службени лист АП Војводине, број 5 од 22.1.2020. и Службени лист Града Београда, број 136 од 26.12.2019. године.   […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављенa су следећа службена гласила: „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1 од 27.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 143 од 27.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 144 од 30.12.2019. године. […]

Порочитај…

Новине у Закону о култури

Скупштина Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о култури. Њима се прецизирају услови за избор директора установа културе и нова ограничења која ће спречити злоупотребу вршиоца дужности и избегавање јавних конкурса за њихов избор. Дефинисана је уметничка фотографија као делатност и први пут су створени услови за системско регулисање специфичности уметничке игре. […]

Порочитај…

Скупштина усвојила сет закона

Скупштина Србије усвојила је сет закона о просвети и култури: Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (ступа на снагу фебруара 2020), Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (ступа на снагу фебруара 2020), Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању (ступа на снагу […]

Порочитај…