ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службенa гласила: „Службени гласник РС”, број 5 од 22.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 141 од 27.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 142 од 27.12.2019. године. […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС”, број 2 од 15.1.2020, „Службени лист АП Војводине”, број 2 од 9.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 132 од 23.12.2019, „Службени лист Града Београда”, број 133 од 24. 12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 134 од 25.12.2019. године. […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС”, број 1 од 10.1.2020, „Службени лист Града Београда”, бој 125 од 17.12.2019, „Службени лист Града Београда”, бој 127 од 18.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, бој 129 од 20.12.2019. године.   […]

Порочитај…

Законодавство

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС“, број 94 од 27.12.2019, „Службени гласник РС“, број 95 од 28.12.2019, „Службени лист Града Београда“, број 119 од 10.12.2019, „Службени лист Града Београда“, број 120 од 11.12.2019, „Службени лист Града Београда“, број 121 од 12.12.2019, „Службени лист Града Београда“, број 124 од 17.12.2019, „Службени лист Града Београда“, […]

Порочитај…

Основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање

Основице за обрaчун доприноса за обавезно социјално осигурање објављене су у „Службеном гласнику РС“ бр. 93 од 26. децембра 2019. године: најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 25.801 динар; највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 368.590 динара; […]

Порочитај…

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У РЕПУБЛИЦИ СРБИJИ У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16  и 30/16-испр.) и Уредбe о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, aутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), а у складу са Законом о буџету Републике […]

Порочитај…