ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила: „Службени гласник РС”, број 2 од 15.1.2020, „Службени лист АП Војводине”, број 2 од 9.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 132 од 23.12.2019, „Службени лист Града Београда”, број 133 од 24. 12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 134 од 25.12.2019. године. […]

Порочитај…