Новине у Закону о култури

Скупштина Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о култури. Њима се прецизирају услови за избор директора установа културе и нова ограничења која ће спречити злоупотребу вршиоца дужности и избегавање јавних конкурса за њихов избор. Дефинисана је уметничка фотографија као делатност и први пут су створени услови за системско регулисање специфичности уметничке игре. […]

Порочитај…

Скупштина усвојила сет закона

Скупштина Србије усвојила је сет закона о просвети и култури: Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (ступа на снагу фебруара 2020), Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (ступа на снагу фебруара 2020), Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању (ступа на снагу […]

Порочитај…

Министарство културе и информисања расписало нови конкурс

Министарство културе и информисања расписало је Конкурс за суфинансирање оргaнизације и реализације годишњег програма представљања српске књижевности и издаваштва на међународним сајмовима књига у 2020. години, и то: у Лајпцигу, 12-15. март 2020. у Пекингу, 26-30. август 2020. у Москви, 2-6. септембар 2020. у Франкфурту, 14-18. октобар 2020. године. Циљ конкурса jе развој међународне сарадње у области […]

Порочитај…

Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2020. години

Министарство културе и информисања расписало је Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години.  Конкурс обухвата следеће области: Област едукације и подизања капацитета запослених и промоције дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва (вредност пројекта од 200.000 до 750.000 динара), Област развоја апликација и подизања […]

Порочитај…

Влада усвојила предлог измена Закона о култури

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури ради даљег регулисања ове области и утврђивања оквира за спровођење свеукупне културне политике наше земље. Предложена законска решења обезбедиће подршку културним активностима које подстичу развој културних потреба, промоцију активности, анимацију и медијацију у установама културе, интерпретацију културног наслеђа и развој садржаја и […]

Порочитај…

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2020. години

Министарство културе и информисања расписује конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2020. години. Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке културним програмима и пројектима у области савременог стваралаштва, а  који доприносе остваривању општег  интереса у области културе. Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга […]

Порочитај…

КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17) а у складу са Законом о буџету […]

Порочитај…