Развој Отворене наукe у Србији

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја формиран је Тим за Отворену Науку у Србији (ТОНуС) и дефинисане су основне теме којима ће се ТОНуС бавити, као и њихови координатори. Министарство је доношењем Платформе за отворену науку (2018.) и Законом о науци и истраживањима (2019.) исказало опредељеност за примену отворене науке у Србији. У претходне […]

Порочитај…