Измена датума примене усклађених динарских износа акциза

Влада Републике Србије донeла је измену усклађених динарских износа акциза  (,,Службени гласник РС“ бр. 7/20) тако да се наведени износи примењују од 1.6.2020. године уместо од 1. 2.2020.

Усклађени износи акциза односе се на де­ри­вате нафте, биогорива и биотечности, алкохолна пића, кафу, течности за пуњење елек­тронских цигарета, ду­­ванске прерађевине, као и усклађене износе до којих се умањује плаћена ак­ци­за на деривате нафте, биогорива и биотечности.

С обзиром на то да буџетски корисници остварују право на ре­факцију ак­ци­­­­зе на деривате нафте и биотечности, који се користе за грејање пословног, од­­но­сно стамбеног простора, подсећамо на нове износе акциза, као и износе рефакције акциза који ће бити на снази од 1.6.2020. године.