Контакт

 Правна   редакција
 011/ 3036-532 
 Економска   редакција
 011/ 3036-531  
 Софтвер
  011/2632-743 
 Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  

© 2006 НИП „Образовни информатор“ – предузеће за издавачку делатност. 
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42