АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гл. РС“, бр. 6/2020) који ступа на снагу 01. фебруара 2020. године уноси мањи број измена и допуна у погледу надлежности Агенције за квалификације, признавања страних школских исправа, професионалног признавања страних високошколских исправа, поступка за издавање одобрења статуса јавно признатог организатора активности […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила и то: Службени гласник РС, број 7 од 29.1.2020, Службени лист АП Војводине, број 5 од 22.1.2020. и Службени лист Града Београда, број 136 од 26.12.2019. године.   […]

Порочитај…

Исплата треће рате ученичких стипендија и кредита од 29. јануара

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије саопштило је да ће исплата треће месечне рате ученичких стипендија и кредита, ученицима средњих школа у Србији, за школску 2019/2020. годину почети данас. Месечни износ ученичке стипендије, као и ученичког кредита износи 5.400 динара, при чему је из буџета ресорног министарства за исплату ученичких стипендија издвојено […]

Порочитај…

Подаци грађана заштићени као у државама ЕУ

Министарство правде Владе Републике Србије саопштило је да су лични подаци грађана, захваљујући новом Закону о заштити података о личности, чија је примена почела у августу 2019. године, заштићени на исти начин као и у државама ЕУ. У пракси то значи да држaвни oргaни, здрaвствeнe устaнoвe, банке, шкoлe, фaкултeти, тргoвински лaнци и други субјекти обрађују […]

Порочитај…

Крајњи рок за евидентирање стварних власника истиче 31. јануара

У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године. Подсећамо сва удружења, задужбине и фондације да изврше упис у Централну евиденцију стварних власника, посебно имајући у виду члан 14. Закона о Централној евиденцији стварних […]

Порочитај…

Годишње издавање Потврде о плаћеним порезима и доприносима

Најкасније до 31. јануара 2020. године, сва правна лица – исплатиоци прихода – имају законску обавезу да за 2019. го­дину издају Потврду о плаћеним порезима из прихода физичком ли­цу, која чини основ за утврђивање годишњег по­реза на доходак гра­ђана.  О начину попу­њавања потврде о пла­ћеним поре­зима из прихода фи­зичког лица детаљније у Буџетском рачуноводству бр. […]

Порочитај…

Уручене Светосавске награде за изузетне резултате у области образовања

Министар просвeте, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије уручио је традиционалне Светосавске награде за изузетне резултате у области образовања и васпитања за 2019. годину. У процесу одлучивања о добитницима награде мери се допринос појединаца и институција у унапређењу образовања и васпитања. Сваке године међу награђенима су и представници локалних самоуправа, компанија, научних институција […]

Порочитај…

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављенa су следећа службена гласила: „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1 од 27.1.2020, „Службени лист Града Београда”, број 143 од 27.12.2019. и „Службени лист Града Београда”, број 144 од 30.12.2019. године. […]

Порочитај…

Новине у Закону о култури

Скупштина Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о култури. Њима се прецизирају услови за избор директора установа културе и нова ограничења која ће спречити злоупотребу вршиоца дужности и избегавање јавних конкурса за њихов избор. Дефинисана је уметничка фотографија као делатност и први пут су створени услови за системско регулисање специфичности уметничке игре. […]

Порочитај…

Скупштина усвојила сет закона

Скупштина Србије усвојила је сет закона о просвети и култури: Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања (ступа на снагу фебруара 2020), Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (ступа на снагу фебруара 2020), Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању (ступа на снагу […]

Порочитај…