Промењен систем пријемних испита на Правном факултету у Београду

Будићи студенти Правног факултета Универзитета у Београду на пријемном испиту ће од ове године полагати само један предмет, и то или историју или српски језик, уместо досадашња три. Научно-наставно веће овог факултета одлучило је да се за упис у прву годину основних академских студија почев од школске 2020/2021. пријемни испит састоји из једног предмета по избору кандидата. Кандидат избор предмета саопштава факултету у пријави на конкурс за упис на прву годину студија. Полагањем пријемног испита из једног од два предмета може да се освоји до 60 бодова.