ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:

  • „Службени гласник РС” бр. 11 од 7.2.2020,
  • „Службени гласник РС” бр. 12 од 8.2.2020. и
  • „Службени лист АП Војводине”, бр. 6 од 29.1.2020. године.